Thiết kế chung cư.

Tỷ giá vàng hôm nay

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:20 ngày 22/08/2014)

Giá vàng hôm nay


(22/08/2014)

Giá vàng hôm qua


(21/08/2014)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.954 14.254 13.017 14.317
14K 18.569 19.869 18.656 19.956
18K 24.218 25.518 24.330 25.630
24K 32.785 33.485 32.934 33.634
SJC10c 36.350 36.470 36.430 36.550
SJC1c 36.350 36.500 36.430 36.580
SJC99.99 33.120 33.820 33.270 33.970
SJC99.99N 33.520 33.820 33.670 33.970
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.350 36.490 36.430 36.570
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.340 36.490 36.430 36.570
* Mũi tên mầu xanh (Giá vàng tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Giá vàng giảm): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng hôm nay được lấy nguồn từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.
  • Mobilegame.vn