Thiết kế chung cư.

Tỷ giá vàng hôm nay

(Cập nhật lần thứ 3 lúc 08:39 ngày 21/04/2014)

Giá vàng hôm nay


(21/04/2014)

Giá vàng hôm qua


(20/04/2014)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
12.892 14.292 Không có Không có
10K 18.522 19.922 Không có Không có
14K 24.185 25.585 Không có Không có
18K 32.874 33.574 Không có Không có
24K 33.210 33.910 Không có Không có
SJC10c 35.350 35.410 Không có Không có
SJC1c 35.350 35.440 Không có Không có
SJC99.99 33.610 33.910 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 35.350 35.430 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 35.340 35.430 Không có Không có
* Mũi tên mầu xanh (Giá vàng tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Giá vàng giảm): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng hôm nay được lấy nguồn từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của tỷ giá vàng này
  • Mobilegame.vn